Nr. 34 din 22 ianuarie 2015
GALERIA FOTO A "CURIERULUI ARMATEI"

Publicaţie bilunară editată de comandamentul Diviziei 1 Infanterie "Dacica"

Kaki 100%

Ceremonial de înmânare a Drapelului de Luptă,
la Regimentul 51 Artilerie Mixt㠄General Cornel Paraniac”

Cristina FRATU

data de 1 octombrie 2014, în garnizoana Slobozia, a avut loc ceremonialul militar de înmânare a Drapelului de Luptă Regimentului 51 Artilerie Mixt㠄Cornel Paraniac”. La această activitate, au fost invitați să participe: locțiitorul comandantului Diviziei 1 Infanterie „Dacica”, general de brigadă dr. Dorinel Duican, colonelul Liviu Popovici, reprezentat al Statului Major al Forțelor Terestre, cadre militare în rezervă și în retragere care au lucrat în această unitate de-a lungul timpului, dar și reprezentanți ai autorităților publice locale, alături de familia celui care a fost generalul Cornel Paraniac, ultimul comandant al Armatei I (2001-2004), ce a trecut în neființă la data de 5 octombrie 2008, după 41 de ani de carieră militară.

Înmânarea Drapelului de Luptă reprezintă o recunoaștere a profesionalismului și eforturilor depuse de militarii unei unități de-a lungul anilor pentru îndeplinirea la cel mai înalt nivel a misiunilor încredințate. Momentul cu o profundă încărcătură emoțională din viața regimentului, așa cum o recunosc toți militarii, a debutat cu trecerea în revistă a forțelor de către locțiitorul comandantului Diviziei 1, însoțit de comandantul Regimentului 51 Artilerie Mixtă, colonel Marcel Mergeanu. După sosirea Drapelului de Luptă, un sobor de preoți din garnizoana Slobozia a oficiat serviciul religios de sfințire a acestuia. Apoi, șeful Instrucției de la Divizia 1, colonel Eugen Ciobanu, a dat citire Decretului prezidențial de acordare a Drapelului de Luptă, subliniind astfel încrederea și aprecierea de care se bucură această mare unitate de elită a Armatei României. Cu siguranță, tocmai din acest motiv, un moment aparte al festivității l-a constituit depunerea Jurământului de către comandantul regimentului împreună cu militarii din subordine: „Jur să păstrez ca pe lumina ochilor Drapelul de Luptă tricolor, simbol al unității, suveranității și independenței naționale, al onoarei, vitejiei și gloriei militare a poporului român, al tradiției eroice străbune și al patriei mele, România!”.
Cu binecuvântarea Prea Sfinției Sale Vincențiu, episcopul Sloboziei și al Călărașilor, reprezentantul său a acordat unității Ordinul Crucea Sloboziei și a Călărașilor: „Ascultând cuvintele de laudă ale Sfântului Apostol Pavel, mărire, cinste și pace oricui face binele, pe temeiul încredințărilor primite despre activitatea deosebită în slujirea patriei, a poporului român de credincioși și în apărarea valorilor creștine, în conformitate cu prerogativele oferite nouă de statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române și ca semn al prețuirii și binecuvântării noastre, acordăm Drapelului de Luptă al Regimentului 51 Artilerie Mixtă Ordinul Crucea Sloboziei în grad de cruce aniversară, ca îndreptățită răsplătire pentru efortul remarcabil depus de către militarii acestui regiment.”
Pentru evocarea semnificației acestui eveniment, în continuare a luat cuvântul domnul general de brigadă dr. Dorinel Duican: <<Participăm astăzi la un eveniment memorabil, cu o deosebită încărcătură simbolică pentru această unitate: acordarea prin Decret prezidențial a Drapelului de Luptă Regimentului 51 Artilerie Mixt㠄Cornel Paraniac”, la 4 ani de la înființarea acestuia.
Pentru Armata română, Drapelul este simbolul victoriei către care se îndreaptă aspirațiile tuturor acelora care luptă sub flamura lui. Drapelul de Luptă primit astăzi reprezintă simbolul onoarei, vitejiei și gloriei militare. El îngemănează culorile tricolorului românesc, sub faldurile căruia au luptat și s-au jertfit înaintașii pentru suveranitatea, independența și integritatea pământului strămoșesc. Astfel că, celor ce îl primesc, le revine onoranta și nobila misiune de a duce mai departe tradițiile de luptă ale strămoșilor, vitejia, curajul și determinarea acestora.
În cei 4 ani de când unitatea a luat ființă, au existat momente și fapte de referință care au marcat puternic efortul întregului efectiv al unității pentru îndeplinirea cu calificative superioare a planului pregătirii pentru luptă, precum și a celorlalte misiuni încredințate. Astfel, în cadrul regimentului, s-au organizat și executat cu rezultate bune și foarte bune numeroase aplicații tactice, ședințe de tragere, tabere de instrucție, precum și misiuni pentru sprijinirea populației afectate de calamitățile naturale. Fiind pe deplin convins de valoarea și competența personalului din compunerea acestui regiment, de tăria de caracter, curajul și fermitatea acestuia, am deplina certitudine că nu veți avea datorie mai mare decât apărarea Drapelului de Luptă.
Cu ocazia acestui eveniment, felicit călduros întregul personal și vă urez mult succes în îndeplinirea misiunilor pe care le veți primi, multă sănătate și fericire, dumneavoastră și familiilor dumneavoastră! Dumnezeu să binecuvânteze Regimentul 51 Artilerie Mixt㠄General Cornel Paraniac”!>>
Ceremonialul militar s-a încheiat cu intonarea Imnului Național al României, urmată de defilarea militarilor regimentului în acordurile muzicii militare din garnizoana Brăila, condusă de colonelul Gogu Petrea, care a susținut un program special dedicat importantului eveniment din viața marii unității ialomițene. Aranjamentele orchestrale au fost pe placul audienței, care probabil și-ar fi dorit ca programul fanfarei să dureze mai mult, mai ales că melodiile interpretate au făcut dovada unei virtuozități instrumentale impecabile.
Activitatea a continuat cu vizitarea unui Punct de Comandă mobil, amenajat în curtea regimentului, moment după care invitații au intrat în sala de sport „General Ioan Sorin”, recent amenajată. Aici, comandantul marii unități a mulțumit participanților că au onorat cu prezența lor această zi deosebită, acordându-le diplome de excelență și plachete ale unității, dar și subliniind faptul că unitatea este tânără și dornică să muncească, în conformitate cu motto-ul regimentului - „Îndrăzneții înving!”.
Și poate că acum ar fi momentul oportun să amintim cuvintele domnitorului Alexandru Ioan Cuza care, cu mai bine de 160 de ani în urmă, când înmâna drapelul de luptă Oștirii celei dintâi, rostea: „Steagul este România, acest pământ binecuvântat, sfințit cu sângele strămoșilor și este totodată trecutul, prezentul și viitorul țării. Steagul este un simbol al devotamentului, credinței, ordinii și disciplinei ce reprezintă oastea!”

 

cap de pagina

Ceremonial de înmânare a Drapelului de Luptă,
la Regimentul 51 Artilerie Mixt㠄General Cornel Paraniac”
Pe data de 1 octombrie 2014, în garnizoana Slobozia, a avut loc ceremonialul militar de înmânare a Drapelului de Luptă Regimentului 51 Artilerie Mixt㠄Cornel Paraniac”. La această activitate, au fost invitați să participe: locțiitorul comandantului Diviziei 1 Infanterie „Dacica”, general de brigadă dr. Dorinel Duican, colonelul Liviu Popovici, reprezentat al Statului Major al Forțelor Terestre, cadre militare în rezervă și în retragere care au lucrat în această unitate de-a lungul timpului, dar și reprezentanți ai autorităților publice locale, alături de familia celui care a fost generalul Cornel Paraniac, ultimul comandant al Armatei I (2001-2004).
Comemorarea unui episod al solidarității Începutul lunii octombrie a acestui an a fost pentru garnizoana Craiova unul festiv, al aducerilor aminteși al comemorării altruismuluiși al grijii față de semeni de care dădea dovadă societatea românească de la mijlocul secolului XX. Vorbesc în special despre anul 1939. Cel de-Al Doilea Război Mondial izbucnise în vestși se îndrepta cu paoi repezi spre teritoriul nostru, dar nu înainte de a afecta Polonia. Cu acest stat, România avea încheiat un acord bilateral ce prevedea ca țara noastră să găzduiască, în caz că era nevoie, populația ce solicita acest lucru, fie ea civilă sau militară.

Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații Misiunile din Kosovo, Bosnia, Irak și Afganistan au creat o nouă generație de veterani de război. Pentru a-i cinsti cum se cuvine pe cei care, prin jertfa și sacrificiul lor, au continuat să scrie istoria acestui neam, oferindu-ne adevărate lecții de curaj și patriotism, a fost instituită prin Legea nr.150 din 22.10.2014, Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații.


 


COPYRIGHT:
este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiţia indicării cu exactitate a numărului și a datei apariţiei publicaţiei.
OPINIILE ŞI PĂRERILE
exprimate în articolele publicate sub semnătura autorilor au caracter strict personal și nu angajează în vreun fel răspunderea EDITORULUI sau a REDACŢIEI.
Web design ltc Ion Papaleț